Byggebistand Troms

NYHETER

Prosjekt- og byggeledelse

Ved planlegging av bygging eller rehabilitering av bolig- eller næringseiendom vil det alltid være behov for en fagkyndig til å styre eller kontrollere gjennomføringen av byggeprosjektet.