Byggebistand Troms

Arbeidsfelt

  Skjønn

  Byggebistand Troms kan utføre skadeskjønn. Vi har nødvendig opplæring i vilkår, faglig bakgrunn og er godkjent i NITO Takst på området skadeskjønn. Les mer >

  Byggekontroll

  Vår kontroll vil lett kunne tilpasses ethvert prosjekt og utføres som eksternkontroll. Denne kontrollen vil ikke erstatte det kontrollansvaret som allerede ligger hos entreprenør eller byggherre gjennom avtaler eller pålagt ved søknadsmessig arbeid. Les mer >

  Overlevering

  Bistand ved overtakelse av nye eller brukte boliger har etter hvert også blitt en selvfølge. Heldigvis for kjøper, men også like heldig for selger. Les mer >

  Byggelånskontroll

  Byggelånskontrollen har til hensikt å hindre økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet. Les mer >

  Prosjekt- og byggeledelse

  Ved planlegging av bygging eller rehabilitering av bolig- eller næringseiendom vil det alltid være behov for en fagkyndig til å styre eller kontrollere gjennomføringen av byggeprosjektet. Les mer >

  Byggesøknader

  Byggebistand Troms er godkjent for ansvarsrett med sentralgodkjenning etter den nye plan og bygningsloven. Les mer >

  Rådgivning

  Vi kan hjelpe deg å kontrollere og eventuelt anbefale endringer i avtaletekst før underskrivelse. Les mer >