Velg en side

BYGGEBISTAND TROMS AS

ETABLERT 2006 – 17 år 2023

Hva vi gjør og hvem

Byggebistand Troms jobber innenfor fast eiendom med rådgivning, byggekontroll, taksering mv.

Daglig leder er takstingeniør Oddvar R. Skjærstein som har både bred og lang erfaring innenfor fagene firmaet representerer.

BYGGEKONTROLL

Vår kontroll vil lett kunne tilpasses ethvert prosjekt og utføres som eksternkontroll. Denne kontrollen vil ikke erstatte det kontrollansvaret som allerede ligger hos etreprenør eller byggherre gjennom avtaler eller pålagt ved søknadsmessig arbeid.

TAKSERING

Dokument med innhold av estimert markedsverdi samt beregnet teknisk verdi. I tillegg er dette en teknisk beskrivelse av eiendommen, men må ikke forveksles med en teknisk rapport.

SKJØNN

Byggebistand Troms kan utføre skadeskjønn. Vi har nødvendig opplæring i vilkår, faglig bakgrunn og er godkjent i NITO Takst på området skadeskjønn.

OVERLEVERING

Bistand ved overtakelse av nye eller brukte boliger har etter hvert også blitt en selvfølge. Heldigvis for kjøper, men også like heldig for selger.

BYGGELÅNSKONTROLL

Byggelånskontrollen har til hensikt å hindre økonomiske tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å fullføre kontraktsforholdet.

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

Ved planlegging av bygging eller rehabilitering av bolig- eller næringseiendom vil det alltid være behov for en fagkyndig til å styre eller kontrollere gjennomføringen av byggeprosjektet.

BYGGESØKNADER

Byggebistand Troms er godkjent for ansvarsrett med sentralgodkjenning etter den nye plan- og bygningsloven.

TELEFONBISTAND

Vi tilbyr også våre kunder bistand over telefon.

RÅDGIVNING

Vi kan hjelpe deg å kontrollere og eventuelt anbefale endringer i avtaletekst før underskriving.

FORNØYDE KUNDER

Våre oppdragsgivere er hovedsaklig:

Private boligeiere

Borettslag og boligsameier

Advokater

Entreprenører/utbyggere

Forsikringsselskap

For advokater og boligeiere tilbyr vi tjenester som teknisk dokumentasjon i forbindelse med eiendomsreklamasjoner mv.

For nybygg og brukte boliger utfører vi bl.a. rådgivning, kontroll og bistand ved overtakelse og garantibefaring.

ADRESSE

BESØK: Stakkevollvegen 33,
9010 Tromsø

POST: Lars Hagerups veg 26,
9012 Tromsø

TELEFON & SMS

TLF: (+47) 77 68 85 00

Mobil/SMS: (+47) 906 49 008

MAG DESIGN 2023-2024 © BYGGEBISTAND TROMS AS