Byggebistand Troms

[rev_slider homeslider]

ARBEIDSFELT

Årevis av erfaring

Skjønn

Byggebistand Troms kan utføre skadeskjønn. Vi har nødvendig opplæring i vilkår, faglig bakgrunn og er godkjent i NITO Takst på området skadeskjønn.

Byggekontroll

Vår kontroll vil lett kunne tilpasses ethvert prosjekt og utføres som eksternkontroll. Denne kontrollen vil ikke erstatte det kontrollansvaret som allerede ligger hos entreprenør eller byggherre gjennom avtaler eller pålagt ved søknadsmessig arbeid.

Overlevering

Bistand ved overtakelse av nye eller brukte boliger har etter hvert også blitt en selvfølge. Heldigvis for kjøper, men også like heldig for selger.

Byggelånskontroll

Byggelånskontrollen har til hensikt å hindre økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

Prosjekt- og byggeledelse

Ved planlegging av bygging eller rehabilitering av bolig- eller næringseiendom vil det alltid være behov for en fagkyndig til å styre eller kontrollere gjennomføringen av byggeprosjektet.

Byggesøknader

Byggebistand Troms er godkjent for ansvarsrett med sentralgodkjenning etter den nye plan og bygningsloven.

Rådgivning

Vi kan hjelpe deg å kontrollere og eventuelt anbefale endringer i avtaletekst før underskrivelse.