Velg en side

Priser

TILSTANDSRAPPORT IHT FORSKRIFT EKSKL VERDI Eks mva Inkl mva
Enebolig 19 000 23 750
Tomannsbolig 17 000 21 250
Rekkehus 16 000 20 000
Leiligheter under 60 m² 12 000 15 000
Leiligheter over 60 m² 13 000 16 250
Fritidseiendom 14 000 17 500
Verdi i tillegg til takster over 4 000 5 000
PANTEDOKUMENTER I BANK MED VERDI Eks mva Inkl mva
Enebolig 8 400 10 500
Tomannsbolig 7 920 9 900
Rekkehus 7 920 9 900
Leiligheter under 60 m² 6 560 8 200
Leiligheter over 60 m² 7 200 9 000
Fritidseiendom 6 800 8 500
TILLEGGSTJENESTER UNDER VERDITAKSERING Eks mva Inkl mva
Separat utleiedel i egen bolig 2 880 3 600
Garasje/anneks eller uthus 2 880 3 600
FORHÅNDSTAKSTER Eks mva Inkl mva
Enebolig 7 920 9 900
Tomannsbolig 7 920 9 900
Rekkehus 8 640 10 800
Leiligheter under 60 m² 6 192 7 740
Leiligheter over 60 m² 7 200 9 000
Fritidseiendom 6 912 8 640
Tomtetakster bolig 8 640 10 800
Næringstakster i hht avtale Tilbud Tilbud
Byggelånsoppfølging Tilbud Tilbud
Finansiell byggelånsoppfølging Tilbud Tilbud
ORDINÆRE TIMEPRISER I PROSJEKTER SOM: Eks mva Inkl mva
Ansvarlig søker og byggesøknader 1 440 1 800
Prosjektledelse med utarbeiding av tilbudsdokumenter 1 440 1 800
Vedlikeholdsplaner for borettslag og boligsameier Tilbud Tilbud
Byggekontrolloppdrag Tilbud Tilbud
REISE / KJØRING Eks mva Inkl mva
Reisekostnader/bykjøring kr 300 eks mva Medgått Medgått
Ferger/tunell/bomstasjoner etc kr 6 pr km eks mva Medgåtte km Medgåtte km

ADRESSE

BESØK: Stakkevollvegen 33,
9010 Tromsø

POST: Lars Hagerups veg 26,
9012 Tromsø

TELEFON & SMS

TLF: (+47) 77 68 85 00

Mobil/SMS: (+47) 906 49 008

MAG DESIGN 2023-2024 © BYGGEBISTAND TROMS AS