Velg en side

Byggelånskontroll X

Byggelånskontrollen har til hensikt å hindre økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

loanBank/lånegiver kan forlange en slik tjeneste betalt av lånetaker ved opptak av kredit i en byggeprosess. Lånet er kortsiktig og varer normalt kun i byggetiden. Utbetalinger av lånebeløp skjer i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette må du eller bank/lånegiver engasjere kontrollør.

Vi kan bistå byggherre direkte eller gjennom bank/lånegiver med denne tjenesten.

Ved normale forhold på eneboliger vil det være tilstrekkelig med 3-4 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden. Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.

DOKUMENTER

I forbindelse med Deres byggelånskontroll trenger vi samtlige kontraktsdokumenter med vedlegg av tegninger og et utarbeidet budsjett for tiltaket.

Vi gjør oppmerksom på at byggelånskontroll ikke er en teknisk kontroll av boligen. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggstjeneste.

Vi kan om ønskelig utføre den teknisk byggekontroll samtidig ved våre besøk på bygget der dette avtales.

[ls_divider type=»dotted» color=»grey»]

ARBEIDSFELT: Taksering | Skadetaksering av vannskader, brannskader, hærverk og innbrudd og naturskader | Verditaksering | Skjønn | Byggekontroll | Overlevering | Byggelånskontroll | Prosjekt- og byggeledelse | Byggesøknader | Telefonbistand | Rådgivning