Velg en side

x Rådgivning

Vårt firma vil som en uhildet part kunne bistå de fleste med spørsmål av byggteknisk karakter. Som eksempel kan nevnes avtaler knyttet til kjøp av håndverkertjenester m.v. Vi kan hjelpe deg å kontrollere og eventuelt anbefale endringer i avtaletekst før underskrivelse.

raadgivningVårt firma kan også bistå med løsningsforslag og materialvalg av planlagte tiltak til boligeiendom og med utførelsesmetoder av disse.

Vår rådgivningstjeneste omfatter også telefonbistand.

[ls_divider type=»dotted» color=»grey»]

ARBEIDSFELT: Taksering | Skadetaksering av vannskader, brannskader, hærverk og innbrudd og naturskader | Verditaksering | Skjønn | Byggekontroll | Overlevering | Byggelånskontroll | Prosjekt- og byggeledelse | Byggesøknader | Telefonbistand | Rådgivning