Velg en side

x Vannskader

SKADETAKSERING – VANNSKADER

Når uhellet er ute og boligen er blitt skadet som følge av brudd på trykkvannsrør eller avløp kalles dette for en forsikringsskade.

Skader på boliger og eiendomsom vil variere, men skader som skyldes vann er kostbare og til dels tidkrevende å reparere. Vann trenger fort inn i konstruksjon og medfører av denne må åpnes for kontroll og uttørking som kan ta lang tid.

Om de nødvendige sikringstiltak straks igangsettes vil følgeskader begrenses. Har derimot lekkasjen vært tilstede over lengre tid før denne oppdages vil det med stor sannsynlighet allerede ha dannet seg mugg, sopp og kanskje råteangrep i konstruksjonen.

Skader som nevnt må alltid taes alvorlig og kontrolleres av erfarne fagfolk!

Huskeliste ved vannskader:

Dette kan utføres før takstmann kommer på inspeksjon:

  • Ta bilder av vannskaden og ta vare på de skadde gjenstander
  • Ved større vannskader. Ta ut sikringer for det elektriske anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
  • Fjern løse gjenstander, møbler og annet fra vannet, alternativt stable møblene. Hvis det er mulig vendes møblene opp ned (vannet trekker oppover). Tøm bygningen for vann, fjern slam og tørk opp.
  • Øk luftsirkulasjonen og senk temperaturen i det oppfuktede området hvis dette er mulig.
  • Løsne gulvlister fra vegg dersom det kan gjøres uten å ødelegge vegger.
  • Løst lagt parkett og laminat kan rives om man med sikkerhet kan si at vann har trukket under mer enn ¼ av gulvets areal. Ta bilder og merk av hvor fukt har vært på undergulvet.
  • Husk at når takstmannen kommer så er det den skadelidte som har påvisningsplikt for å sikre riktig oppgjør der skaden er dekningsmessig.

[ls_divider type=»dotted» color=»grey»]

ARBEIDSFELT: Taksering | Skadetaksering av vannskader, brannskader, hærverk og innbrudd og naturskader | Verditaksering | Skjønn | Byggekontroll | Overlevering | Byggelånskontroll | Prosjekt- og byggeledelse | Byggesøknader | Telefonbistand | Rådgivning