Velg en side

x Verditaksering

Dokument med innhold av estimert markedsverdi samt beregnet teknisk verdi. I tillegg er dette en teknisk beskrivelse av eiendommen, men må ikke forveksles med en teknisk rapport.

takseringEn verditakst på bolig inneholder i hovedsak disse verdier.

1. Teknisk verdiberegning på bakgrunn av oppføringspris.
2. Verdi for forventet salgspris i markedet på takseringstidspunktet.

Verditakst er den vanligste formen for taksering av fast eiendom. Verdivurderingen benyttes bl.a. som dokumentasjon ved avhending av fast eiendom, søknad om finansiering, tegning av forsikring og lignende.

For alle typer av taksering utføres dette på grunnlag av (en visuell) befaring med arealmåling, eierens opplysninger, framlagte dokumenter som leieavtaler mv. Takstdokumentene inneholder en beskrivelse av eiendommen, omkringliggende områder og eventuelt offentlige planer som vil påvirke verdien.

Takstene utferdiges i henhold til Norsk Takst sin instruks for takseringsområder og presenteres på Norsk Takst sine skjema for det utførte takseringsoppdraget. Arealer ved taksering måles etter ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig – 2014”.

[ls_divider type=»dotted» color=»grey»]

ARBEIDSFELT: Taksering | Skadetaksering av vannskader, brannskader, hærverk og innbrudd og naturskader | Verditaksering | Skjønn | Byggekontroll | Overlevering | Byggelånskontroll | Prosjekt- og byggeledelse | Byggesøknader | Telefonbistand | Rådgivning